Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku w dniu 11.09.2018r. podjęła uchwałę w sprawie

Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku

 

 

 

Uchwała Nr 2/01/2019
Rady Pedagogicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany statutu
Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku


STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 2018_aktualizacja_05_2019_