przedszkole 1

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu:
  
1. Finansowane przez organ prowadzcy:


- Terapia pedagogiczna - zajęcia prowadzone w ramach wyrównywania szans. Założeniem zajęć jest wspieranie i kierowanie rozwojem dziecka w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, sprawności manualnej.

Nauczycielki prowadzące zajęcia:

mgr Beata Ostrowska 

mgr Renata Szachmytowska


- Logopedia - założeniem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy oraz nauczanie mowy w wypadku jej braku.

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Maria Jezierska

mgr Elżbieta Jasińska

 

- Język angielski- zajęcia zapaznają dzieci z nowym językiem poprzez zabawy z muzyką, pracę z obrazkiem oraz pogadanki. 

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Anna Bogdańska

mgr Edyta Dużyńska

                       

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Ewa Trzcińska

 

- Koło plastyczne

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Marta Przybylska

 

- Koło przyrodnicze

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Halina Jabłońska

 

 

- Zajęcia taneczne

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Paulina Durzyńska

 

- Zumba Przedszkolaka

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Ewa Trzcińska

 

- Klub Dobrej Piosenki Chór "Mgiełka"

Nauczycielka prowadząca zajęcia:

mgr Eliza Łochowska