przedszkole

                                               RAMOWY ROZKŁAD DNIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11 W PŁOCKU 

 

  

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Rozmowy kierowane na tematy   zgodne z zainteresowaniami dziecka.

8.15 – 8.30

Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie, kultura bycia podczas posiłku.

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.00 – 11.00

Spacer, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej. Praca w kąciku przyrody.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00

Obiad, kultura bycia podczas posiłku.

12.00 – 14.00

Dzieci młodsze – leżakowanie. Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

Dzieci starsze – zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne.

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

Zajęcie dodatkowe: rytmika, jęz. angielski, gimnastyka korekcyjna, religia.

14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30

Podwieczorek, kultura bycia podczas posiłku.

14.30 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi wspomagające i korygujące rozwój, praca z dzieckiem zdolnym.

Zabawy dowolne według zainteresowań: tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne.

Rozchodzenie się dzieci.