Obraz1

  

     

                         

                           „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak


Opis oferty:

Miejskie Przedszkole nr 11 mieści się przy ulicy Bielskiej 26/1, niedaleko Nadleśnictwa. Budynek przedszkola położony jest w centrum miasta przy jednej z głównych ulic, co pozwala na dogodny dojazd do placówki w drodze do pracy. Państwa pociechy mogą skorzystać z bogatej oferty przedszkola w godzinach od 6.00 do 17.00. Od 8:00 do 13.00 realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego dbając o najwyższe standardy nauczania i wychowania. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery przedszkola - drugiego domu, gdzie najwyższą wartością jest dziecko i jego rozwój. Ponadto dbamy o wzajemny szacunek, tolerancję oraz poszanowanie indywidualnych uczuć każdego dziecka, sprzyjające powstaniu dobrych nawyków i poczuciu własnej wartości. Ukazujemy zdrowy styl życia poprzez krzewienie zamiłowania do sportu oraz częste spacery. Rozwijamy wszechstronny rozwój dziecka oparty o bogaty program zajęć, skonstruowany tak, by poprzez zabawę kształtować najważniejsze kompetencje niezbędne do płynnego wejścia dziecka w życie szkolne. Przedszkole jest miejscem sprzyjającym dziecięcej aktywności. Dlatego też proponujemy Państwu naszą Jedenastkę - miejsce z ponad 50-letnią tradycją.

 

NASZE PRZEDSZKOLE TO PLACÓWKA Z PASJĄ WE WSZYSTKICH OBSZARACH EDUKACYJNYCH

 

       Oferta:

 

To co nas wyróżnia...

- WYSOKA JAKOŚĆ edukacji przedszkolnej. Koncentracja przede wszystkim na dziecku i jego potrzebach, zgodnie z naszym mottem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

- ŁAGODNA ADAPTACJA, spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodziców.

 

- DWUJĘZYCZNOŚĆ, zajęcia z języka angielskiego w najmłodszych grupach odbywają się codziennie, co umożliwia wszechstronny rozwój osobowości.

 

- WYKWALIFIKOWANA KADRA, dzięki doświadczeniu, pasji i zaangażowaniu zapewniamy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, gwarantując przy tym znakomitą zabawę.

 

- OPIEKA SPECJALISTÓW, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2.

 

- PRZYJAZNA i otwarta atmosfera.

 

- BOGATA OFERTA edukacyjna - stosowanie różnorodnych form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i etapów rozwojowych dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej poprzez ciekawe techniki pracy.

 

- DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTO DZIECI - wejście do przedszkola zabezpieczone kodem.

 

- DOBRE WARUNKI lokalowe, 6 przestronnych sal dydaktycznych, bogato wyposażonych w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki dostosowane do grup wiekowych.

 

- plac zabaw z BEZPIECZNĄ ATESTOWANĄ nawierzchnią, plac podzielony jest na dwie części: jedna dla grup młodszych z poliuretanową powierzchnią z dużą ilością różnorodnych pomocy i zabawek adekwatnych do wieku rozwojowego dzieci, a druga dla dzieci starszych.

 

- POŁOŻENIE NASZEGO PRZEDSZKOLA stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów. Budzimy ciekawość i zachwyt o otaczającym nas świecie. Przedszkole posiada atrakcyjną lokalizację w centrum miasta oraz dogodny dojazd w drodze do pracy.

 

- MONITORING WIZYJNY na placu zabaw i w szatni.

 

- WŁASNA KUCHNIA, samodzielnie przygotowywane posiłki (śniadanie, owoce, zupa, drugie danie, podwieczorek), dostosowywane do potrzeb i rozwoju dzieci, (szczegółowe, tygodniowe jadłospisy są udostępnione na tablicach informacyjnych w przedszkolu).

 

- STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA, http://przedszkolenr11.pl/ na której zamieszczamy bieżące informacje.

 

- JESTEŚMY OTWARCI NA SUGESTIE RODZICÓW (prowadzimy otwarty dialog wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Stosujemy podmiotowe podejście do dziecka i jego rodziców).

 

           Posiadamy następujące certyfikaty:

 • - Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły
 • - Szkoła Odkrywców Talentów
 • - Przedszkole Wspierające Uzdolnienia
 • - Optymistyczne Przedszkole

          Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, proponujemy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych oraz imprez okolicznościowych i uroczystości przedszkolnych.

W „Jedenastce” preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi. Wykorzystujemy m.in.:

 • - metodę pedagogiki zabawy – KLANZA,
 • - odimienną metodę nauki czytania dr Ireny Majchrzak,
 • - elementy metody czytania globalnego J. Domana,
 • - Matematyka wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • - elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • - metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • - metodę K. Orffa ,
 • - metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss.

Oferujemy również bogatą ofertę bezpłatnych zajęć finansowanych przez Urząd Miasta Płocka:

 • - zajęcia korekcyjne,
 • - terapia pedagogiczna,
 • - logopedia,
 • - zajęcia taneczno-rytmiczne,
 • - religia,
 • - koło plastyczne,
 • - koło teatralne,
 • - chór Mgiełka,
 • - udział w koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej dla dzieci 6 letnich,
 • - zajęcia w ramach działalności Ligi Ochrony Przyrody,
 • - koła rozwijające uzdolnienia twórczego działania.

Są one prowadzone  przez doświadczonych i wykształconych specjalistów w poszczególnych dziedzinach oraz nauczycielki przedszkola.

Organizujemy również pikniki i festyny z udziałem środowiska lokalnego: „Piknik Rodzinny”. Nasze przedszkole bierze udział w licznych konkursach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych zajmując czołowe miejsca.

 

     Jesteśmy organizatorem                                                                            

- Ogólnopolskiego konkursu „Święto Polskiej Niezapominajki";

- Międzyprzedszkolnego przeglądu „W poszukiwaniu talentów” i „Pląs Krasnoludka”;

- Imprezy profilaktycznej we współpracy z Urzędem Miasta Płocka dla dzieci z Ogniska Opiekuńczego „Smyk”;

- Uroczystości wewnątrzprzedszkolnych np.: „Kolorowe Dni” z uwzględnieniem wartości:

     - „Wszyscy się przyjaźnimy i dlatego niebieski kolor nosimy”;

     - „Wszyscy się kochamy na czerwono się ubieramy”;

     - „Na pomarańczowo się ubieramy, bo w odważne lwy się zmieniamy”;

     - Uczciwością się chlubimy, żółte stroje nosimy”;

      - Z tolerancją za pan brat kolorowy jest nasz świat”.

Nasze działania ukierunkowane są na wychowanie

OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLAKA

który jest:

P – pomysłowy

R – radosny

Z– zaradny

E – empatyczny

D – dobry

S – samodzielny

Z – zgodny

K – koleżeński

O – odpowiedzialny

L – lojalny

A – ambitny

K – kulturalny

                             współpraca z instytucjami