Harmonogram dyżurów wakacyjnych w Miejskich Przedszkolach
w Płocku w roku szkolnym 2018/19: od 01 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

I połowa lipca: 01.07.2019 r.– 12.07.2019 r.

1. Miejskie Przedszkole nr 1
2.
Miejskie Przedszkole nr 8
3. Miejskie Przedszkole nr 9

4. Miejskie Przedszkole nr 10

5. Miejskie Przedszkole nr 17

6. Miejskie Przedszkole nr 27

7. Miejskie Przedszkole nr 31

ul. Kościuszki 7
ul. Św. Wojciecha 1b

ul. Krótka 1
ul. M.C.Skłodowskiej 2a

ul. Kossobudzkiego 10
ul. Reja 28
ul. Szarych Szeregów 32

364-26-54

364-31-40; 364-31-50

364-31-16

364-60-47; 364-60-48
366-84-06
367-52-55
367-30-78; 364-26-53

II połowa lipca: 15.07.2019 r. – 31.07.2019 r.

1. Miejskie Przedszkole nr 5

2. Miejskie Przedszkole nr 12

3. Miejskie Przedszkole nr 13

4. Miejskie Przedszkole nr 14

5. Miejskie Przedszkole nr 15
6. Miejskie Przedszkole nr 34

ul. Lachmana 28
ul.
Misjonarska 12
ul. Krakówka 8
ul. Miodowa 8/1
ul. Piasta Kołodzieja 4
ul. Harcerska 2

364-76-97;364-25-35
364-31-07
367-52-35
367-55-05; 367-55-10

367-19-56
364-83-13

I połowa sierpnia: 01.08.2019 r. – 16.08.2019 r.

1. Miejskie Przedszkole nr 2
2. Miejskie Przedszkole nr 4

3. Miejskie Przedszkole nr 19

4. Miejskie Przedszkole nr 29

5. Miejskie Przedszkole nr 33

ul. Ciechomicka 68

ul. Czwartaków 18b
ul. Słowackiego 27
ul. Kochanowskiego 7
ul.
Padlewskiego 2

364-84-40
364-50-04
366-55-71
367-57-09

364-26-51

II połowa sierpnia: 19.08.2019 r.– 30.08.2019 r.

1. Miejskie Przedszkole nr 3
2. Miejskie Przedszkole nr 6

3. Miejskie Przedszkole nr 11
4. Miejskie Przedszkole nr 16

5. Miejskie Przedszkole nr 21

6. Miejskie Przedszkole nr 25

7. Miejskie Przedszkole nr 37

ul. Gałczyńskiego 7
ul. Łączniczek 14
ul. Bielska 26/1
ul. Zgliczyńskiego 8
ul. Reja 4
ul. K. Wielkiego 6b
ul. Hubalczyków 5

364-26-55

364-31-80
367-55-93

367-19-59
364-31-14

367-52-51

364-26-52

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianie, z uwagi na realizację w przedszkolach zaplanowanych remontów.